77

Abril 2015

18.03.2015

Reunió de la Comissió científica del projecte Ocupadors

150318_Ocupadors

La Comissió científica del projecte Ocupadors s'ha reunit aquest dilluns 16 de març per fer balanç de l'activitat duta a terme l'any 2014 i per començar a parlar de les noves qüestions que determinaran el projecte durant el 2015.

A la reunió, a la qual van assistir Jaume Garcia (UPF), Ferran Mañé (URV), Pilar Figuera (UB), Santiago Gibert (CEMEX), Oriol Barranco (UAB), a més de les tècniques d'AQU Catalunya Queralt Capsada, Anna Prades i Carme Edo, es va presentar l'esborrany de l'informe La percepció dels ocupadors/es sobre l'ocupabilitat dels recents graduats/es. Principals resultats de l'enquesta d'ocupadors 2014, en què els membres de la Comissió van tenir l'oportunitat de fer-hi comentaris i aportacions. Una altra qüestió que també es va tractar va ser l'enfocament i els objectius dels focus grups que s'han de dur a terme properament en el marc del projecte.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008