77

Abril 2015

16.03.2015

AQU Catalunya participa a la conferència de l'ECA sobre l'avaluació de la qualitat de la internacionalització

150227_cequint Foto de l'ECA

Al voltant de 150 participants de 20 països van assistir el mes passat a la conferència organitzada per l'ECA sobre l'avaluació de la qualitat de la internacionalització a París, França.

La conferència es va centrar en la qualitat de la internacionalització i va respondre a les preguntes més pertinents des d'una perspectiva de garantia de qualitat. En el marc del Projecte CeQuInt, cofinançat per la Comissió Europea, les agències de garantia de qualitat i internacionalització han desenvolupat i provat, en 12 procediments pilot a tot Europa, una metodologia per avaluar la qualitat de la internacionalització, tant a nivell dels programes com de les institucions. L'objectiu general és proporcionar una metodologia per (auto)avaluar la qualitat de la internacionalització de l'educació superior i per ajudar a millorar la qualitat de la internacionalització.

Els discursos i reflexions van presentar l'estat actual de les qüestions relacionades amb la internacionalització i el seu potencial en el futur. Els experts van presentar les seves perspectives sobre la internacionalització i el desenvolupament de la qualitat de la internacionalització.

Un resultat de la metodologia desenvolupada és que l'ECA és ara capaç de recompensar la bona qualitat en la internacionalització dels programes i les institucions. Els primers onze Certificats de Qualitat en Internacionalització van ser entregats a la conferència, entre ells el d'AQU Catalunya.
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008