77

Abril 2015

13.03.2015

Reunió de la REACU

El 10 de març ha tingut lloc a Saragossa la reunió de la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU), on van participar els directors de totes les agències de qualitat estatals, entre ells el director d'AQU Catalunya, Martí Casadesús. En aquesta ocasió, hi va assistir, a més, el nou secretari general d'Universitats del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, el Sr. Juan María Vázquez.

Els temes tractats en aquesta sessió van ser, principalment, la repercussió del R.D. 43/2015, sobre les activitats d'avaluació dels ensenyaments, i l'avaluació de dobles titulacions i titulacions interuniversitàries.
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008