83

Octubre 2016

18.10.2016

European Conference QAA 2016: Assurance European Agencies in Higher Education & Accreditation Standards for Academic Staffing

European Conference QAA 2016

AQU Catalunya ha participat a l'European Conference QAA 2016, organitzada per la Revista de Educación y Derecho, que ha tingut lloc el dia 13 d'octubre a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.

La conferència se centrava en les agències europees de garantia de qualitat universitària i els estàndards d'acreditació del personal acadèmic.

El president d'AQU, Josep Joan Moreso, va donar la benvinguda als assistents, i el director de l'Agència, Martí Casadesús, hi va presentar el programa d'avaluació de professorat de l'Agència.

link Programa

PDF PDF Avaluació del professorat

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008