el

Butlletí

Publicació trimestral d'AQU Catalunya

83

Octubre 2016

 • Youtube

EDITORIAL

Celebració dels 20 anys d'AQU Catalunya

En primer lloc, gràcies a tots per venir.* Avui és un dia de celebració. Commemorem vint anys de l'Agència, d'AQU Catalunya. Una bona iniciativa dels qui llavors tenien a Catalunya la responsabilitat sobre universitats: el conseller Trias i el comissionat Albaigés, que van saber convèncer el president Pujol perquè el Govern de Catalunya creés aquesta institució, pensada per a la millora del sistema universitari català.

Començaré explicant una anècdota. Fa uns quants anys, sent encara rector de la Universitat Pompeu Fabra, era de viatge en algun lloc d'Itàlia i tenia una connexió a l'aeroport de Fiumicino, a Roma. Allí, esperant també una connexió cap a Sardenya, em vaig trobar l'abat de Montserrat, dom Josep Maria Soler, i el seu secretari. Coneixia l'abat perquè dos anys abans havíem signat un conveni per fer possible que un investigador nostre, especialista en papirologia, catalogués i digitalitzés els valuosos papirs del seu fons preciosíssim, inaugurat pel pare Bonaventura Ubach, l'impulsor de la traducció catalana moderna de la Bíblia. L'abat ens va convidar a dinar al refectori de Montserrat, en silenci, escoltant la lectura diàfana del novici que ara li feia de secretari —i que, casualitats de la vida, havia estat alumne meu a les aules de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona—, mentre alguns monjos —entre els quals aquell dia hi havia el pare Hilari Raguer, que tant ha fet pel coneixement de la història contemporània a Catalunya— servien el dinar i retiraven els plats.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • Els resultats del projecte IMPALA (Impact Analysis of External Quality Assurance)
  El projecte IMPALA, que es llança l'any 2013, ha conclòs aquest mes de setembre de 2016 amb l'organització de diferents jornades de difusió als països participants. AQU Catalunya va emmarcar la difusió del projecte en una jornada titulada "L'avaluació externa de la qualitat: per a què serveix?". És l'hora, per tant, de fer-ne balanç.

  Per què cal avaluar l'impacte de l'avaluació externa? L'avaluació externa neix a la Unió Europea com un mecanisme per estimular la confiança sobre la qualitat de les diferents institucions d'educació superior i, d'aquesta manera, millorar la mobilitat tant d'estudiants i professorat com de professionals (AQU Catalunya, 2003). Així, a la Declaració de Berlín es diu que les agències d'assegurament de la qualitat estan al cor de l'Espai europeu d'educació superior.

  Anna Prades - Gestora de projectes
 • L'opinió dels ocupadors de medicina sobre el Grau en Medicina
  La visió dels ocupadors sobre la qualitat de la formació universitària és una peça clau per valorar l'adequació de l'oferta formativa, però encara ho és més en el cas de la titulació de Medicina, ja que, d'acord amb el marc normatiu actual, la possessió del títol permet el lliure exercici de la professió sense utilitzar la denominació de metge especialista.

  L'estudi de l'opinió dels ocupadors de medicina s'emmarca dins del projecte Ocupadors 2013-2015, que, elaborat amb la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa", té per objectiu recollir l'opinió dels ocupadors sobre la formació dels graduats del sistema universitari català (SUC).

  L'opinió dels ocupadors de medicina s'ha recollit mitjançant metodologia quantitativa i qualitativa. La figura següent representa els tres mecanismes de recollida d'informació que han de permetre valorar el grau d'ajustament i d'adequació de l'oferta formativa de medicina a les necessitats del mercat de treball.

  Redacció - AQU Catalunya
 

OPINIÓ

 • Què hem après de l'estudi d'ocupadors sobre els graus de Medicina i Infermeria? Valoracions del Departament de Salut

  Josep Roma
  Responsable d'Acreditació i Desenvolupament Professional del Departament de Salut

  Durant l'any 2015 AQU Catalunya va realitzar una enquesta sobre l'ocupabilitat i les competències dels metges interns residents (MIR) i una altra sobre l'ocupabilitat i les competències dels graduats recents en Infermeria. Totes dues enquestes són fruit d'un treball de camp en què el Departament de Salut de la Generalitat ha col·laborat en el disseny de la mostra de participants. En el cas dels metges, l'enquesta es va adreçar a caps de servei de centres hospitalaris i a directors d'equips d'atenció primària, mentre que, en el cas dels infermers, es va adreçar a directors i supervisors d'infermeria d'hospitals i d'atenció primària.

  L'àmbit sanitari té la peculiaritat que els graduats incorporats recentment a la vida laboral acostumen a ser professionals en formació com a futurs especialistes que segueixen un sistema d'aprenentatge pràcticament reglat. És el cas dels MIR, que també s'està estenent aquests darrers anys als estudis d'Infermeria. Això fa que l'opinió dels caps responsables, en el cas dels metges, estigui mediatitzada pel fet que es tracta d'un personal no seleccionat per les mateixes institucions i sotmès a un ritme de treball que es complementa amb la formació. En el cas dels infermers, l'opinió està més clarament relacionada amb la valoració d'un professional acabat d'incorporar.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008