83

Octubre 2016

28.09.2016

Jornada L'avaluació externa de la qualitat: per a què serveix?

Jornada IMPALA

El passat divendres 23 de setembre AQU va organitzar la jornada L'avaluació externa de la qualitat: per a què serveix?

Dimitrios Tourountsis, del Social Innovation Partnership, va presentar com el Regne Unit afronta l'avaluació de l'impacte de les polítiques socials, i va presentar els estàndards d'evidència per investigar l'impacte de Nesta.

Miquel Àngel Alegre, d'Ivàlua, va presentar un exemple de com Ivàlua afronta el repte d'avaluar les polítiques educatives, fent servir com exemple l'avaluació del programa "Èxit Estiu".

Anna Prades, d'AQU Catalunya i Mari Pau Álvarez de l'Oficina de Qualitat Docent de la UAB van entrar en l'avaluació de l'impacte dels processos d'avaluació externa de la qualitat; la primera, mitjançant un resum del plantejament del projecte Impala i la segona des de la perspectiva de les unitats tècniques de la qualitat.

Finalment, la taula rodona va valorar la utilitat de l'avaluació externa de la qualitat des del punt de vista de les agències externes d'assegurament de qualitat, representades per Martí Casadesús, director d'AQU Catalunya; des de la perspectiva de la gestió de les universitats, representades per Josep Ros; des de la perspectiva dels acadèmics, defensada per Pere Torra, i la dels estudiants, per Andreu Vinyoles.

La jornada va ser un èxit de participació, amb 100 inscrits i una trentena de persones en llista d'espera.

 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008