83

Octubre 2016

10.10.2016

Continua la col·laboració entre AQU Catalunya i l'Obra Social

Obra Social La Caixa

La Fundació Bancària "la Caixa" ha concedit un nou ajut econòmic* al projecte L'avaluació de la inserció laboral dels graduats universitaris des de la perspectiva dels ocupadors d'AQU Catalunya.

El projecte ocupadors, els primers resultats del qual estan disponibles al web d'AQU, vol analitzar la satisfacció de les persones i empreses que donen ocupació respecte a la preparació i el rendiment al lloc de treball de la població graduada universitària catalana. L'objectiu d'aquest estudi és, doncs, valorar l'ajustament de la formació dels graduats en relació, especialment, amb les competències vinculades al treball dins una organització.

* de 100.000 euros.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008