83

Octubre 2016

30.08.2016

Article d'AQU Catalunya a la revista Educación Médica

Josep Grifoll, director tècnic de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya, és l'autor d'"External quality assurance agencies and excellence in higher education", publicat a la revista científica Educación Médica, editada per ELSEVIER.

L'article presenta de forma sintètica la complexitat del concepte "excel·lència" en educació superior. A continuació es pregunta de quina manera les agències poden considerar aquesta complexitat en la construcció de criteris d'identificació de l'excel·lència i en l'ús del mateix concepte "excel·lència" en les seves estratègies de millora i rendiment de comptes en el sector de l'educació superior. La naturalesa publicoprivada de l'educació superior i la seva creixent internacionalització impacten significativament en la manera de definir què és excel·lència en educació superior.

PDF PDF External quality assurance agencies and excellence in higher education, Josep Grifoll

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008