83

Octubre 2016

31.08.2016

AQU Catalunya participa en el projecte de l'Observatori de l'Enginyeria

AQU Catalunya ha iniciat una col·laboració amb el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC) en el marc del projecte de l'Observatori de l'Enginyeria.

L'objectiu de l'Observatori de l'Enginyeria, impulsat pel COEIC juntament amb diferents col·legis professionals d'enginyeria (com el d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, el d'Enginyers Agrònoms, el d'Enginyers de Telecomunicacions i el d'Enginyers en Informàtica) i associacions del mateix àmbit, és el d'elaborar un informe sobre la realitat actual de l'enginyeria catalana i la seva projecció i necessitats per al desenvolupament competitiu de les empreses catalanes davant un horitzó temporal de deu anys vista. L'Observatori de l'Enginyeria es basarà en una enquesta d'àmplia base que es realitzarà sobre el col·lectiu dels enginyers de Catalunya i del món empresarial i institucional en el qual es desenvolupen professionalment.

La participació d'AQU Catalunya en el projecte consistirà en l'elaboració d'informació estadística i l'establiment d'indicadors sobre l'educació superior i la recerca de les universitats per tal de facilitar l'anàlisi de la seva situació i evolució, a més de centralitzar les dades necessàries aportades tant des dels col·legis professionals i les associacions com des de les universitats catalanes.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008