83

Octubre 2016

09.09.2016

Nova reunió del projecte TeSLA a AQU Catalunya

Aquest mes de setembre es posa en marxa en 7 institucions de diferents països el primer pilot del projecte TeSLA. Aquest és el primer dels tres pilots que estan dissenyats per provar i implementar aquesta innovadora eina.

Per fer un correcte seguiment del treball dut a terme pel WP4 (Quality Assurance) i planificar les següents tasques a realitzar, el passat 2 de setembre de 2016 va tenir lloc a la seu d'AQU Catalunya una reunió juntament amb dos socis més del projecte: la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008