83

Octubre 2016

04.10.2016

Projecte EQTEL: visita a la Università degli Studi Guglielmo Marconi

Foto: EQTEL Foto: EQTEL

Una delegació de 25 membres que representa set institucions d'educació superior a Jordània, visita la Università degli Studi Guglielmo Marconi, Roma, Itàlia, del 2 al 5 d'aquest mes d'octubre. Els participants hi discuteixen amb els seus homòlegs europeus els progressos realitzats en el lliurament de cursos en línia a universitats jordanes, juntament amb els desafiaments i oportunitats per millorar les mesures de garantia de qualitat associades al seu disseny i l'oferta dels programes, tenint en compte el gran nombre d'estudiants als quals estan destinats.

Aquesta visita s'emmarca en el projecte Enhancing Quality of Technology-Enhanced Learning at Jordanian Universities – EQTeL, de la convocatòria TEMPUS 2013 de la UE, dirigida a reformar i fomentar la modernització de l'educació superior en països associats amb la Unió Europea.

El projecte té com a objectiu desenvolupar indicadors clau de rendiment dels models de Technology Enhanced Learning (TeL, models d'aprenentatge que utilitzen les noves tecnologies com a oportunitat de millora) a Jordània, perquè siguin aplicables a nivell internacional i, d'acord amb el Procés de Bolonya, a la Unió Europea.

AQU Catalunya i ENQA participen en el projecte com a socis i tenen la responsabilitat de dissenyar i implantar processos de formació de personal a les universitats jordanes, justament per al desenvolupament de sistemes d'assegurament de la qualitat. En el projecte també hi participa la Universitat Oberta de Catalunya.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008