83

Octubre 2016

17.10.2016

Primera convocatòria d’avaluació de l'activitat investigadora del professorat agregat interí

Avui s'obre la primera convocatòria per avaluar l'activitat investigadora del professorat agregat interí de les universitats públiques catalanes, d'acord amb els criteris i el procediment que AQU Catalunya aplica en l'avaluació de l'activitat investigadora.

Els efectes d'aquesta avaluació són de caràcter acadèmic i no comporten una retribució econòmica addicional.

La convocatòria estarà oberta del 17 d'octubre a l'11 de novembre, ambdós inclosos.

Trobareu tota la informació del tràmit en aquest enllaç.

PDF PDF Convocatòria de l'any 2016 per a l'emissió dels informes de reconeixement de l'activitat de recerca (per períodes de 6 anys) del professorat agregat interí de les universitats públiques de Catalunya

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya - Depósito legal B-21.909-2008