ACCESSIBILITAT

El Consorci World Wide Web (W3C), mitjançant la Iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI), proposa unes pautes d'accessibilitat als continguts web per tal d'eliminar les barreres que restringeixen a les persones amb discapacitats el seu dret d'accedir a la informació i la comunicació.

AQU Catalunya ha desenvolupat elButlletí amb l'ànim d'adaptar-se a aquestes pautes i assolir el nivell Doble-A definit per la WAI. En particular:

  • La mida de la lletra no és fixa: l'usuari pot adaptar-la mitjançant la combinació de la tecla de ctrl amb la roda del ratolí.
  • L'estructura (XHTML) i l'estètica (CSS) de les pàgines estan separades: els lectors de pantalla per a persones amb disminució visual i invidents poden llegir el document d'una manera lògica.
  • El contingut es pot entendre sense necessitat de visualitzar les imatges: aquestes tenen sempre descripcions alternatives.
  • La comprensió de la informació no depèn en cap cas de l'ús dels colors.
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008