CONTACTA

C. dels Vergós, 36-42
08017 Barcelona

Tel.: +34 93 268 89 50
Fax: +34 93 268 89 51

comunicacio@aqu.cat

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008