CONTACT

C. dels Vergós, 36-42
08017 Barcelona

Tel.: +34 93 268 89 50
Fax: +34 93 268 89 51

comunicacio@aqu.cat

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

c/. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya - Legal number B-21.910-2008