Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

25.1.2019

Conclusions i propostes de millora per a la formació universitària en l’àmbit de l’Administració pública

181218_TR_JornadaOcupadorsAP

A la imatge, els ponents durant la taula rodona de la jornada d'ocupadors Administració pública de 18 de desembre de 2018

La formació que rebin els estudiants universitaris que s’incorporaran a l’Administració pública serà clau per a l’acompliment de les funcions i activitats concretes que aquesta tingui assignades.

El passat 18 de desembre, AQU Catalunya va organitzar la jornada Les necessitats de l'Administració pública en la formació superior. Reptes de futur que s’emmarca dins el cicle de jornades Ocupadors. A la jornada es van presentar els resultats de l’enquesta feta als ocupadors de l’àmbit de l’Administració pública, en què se’ls preguntava sobre la formació i competències dels graduats ocupats al sector. Partint dels resultats obtinguts en aquest estudi, la jornada va ser un espai de trobada dels àmbits universitari i professional amb l’objectiu d’unir sinergies per a la millora dels programes formatius de les titulacions relacionades amb l’Administració pública.

Les conclusions més destacables de l’estudi Ocupadors i del debat en la taula rodona que va tenir lloc durant la jornada s’han detallat al document Conclusions de la jornadaLes necessitats de l’Administració pública en la formació superior. Reptes de futur [ca] són les següents:

  • La meitat de les administracions locals enquestades tenen menys de 10 treballadors i el pes del personal amb titulació universitària respecte al total és baix.
  • Les competències transversals a millorar en la formació universitària per treballar a l’administració són la formació pràctica, el treball autònom i la resolució de problemes (resultat similar a altres titulacions). Tot i això, existeixen diferències segons la mida de les administracions.
  • La col·laboració amb les universitats és molt baixa. Només 1 administració de cada 4 ofereix pràctiques als estudiants i pràcticament cap fa ús de la borsa de treball de les universitats.
  • Les necessitats competencials dels propers anys estan clarament relacionades amb les competències TIC (especialment administració electrònica) i els coneixements jurídics i econòmics.
  • Les ocupacions que disminuiran la seva importància són l’atenció directa al ciutadà (degut a la promoció de l’administració electrònica) i el treball poc qualificat.

Aquests resultats van promoure les següents propostes de millora entre les persones participants a la taula rodona:

  • Totes les administracions públiques, independentment de la seva mida, necessiten personal qualificat. Per poder garantir una gestió pública de qualitat, s’ha de seleccionar i/o formar personal amb formació en economia i dret.
  • Hauria d’incrementar la col·laboració entre l’Administració i les borses de treball de les universitats. Hi ha administracions que tenen grans dificultats per trobar professionals qualificats per contractes temporals i els estudiants tenen molt poca informació sobre les vacants de l’administració. Així doncs, les universitats podrien fer difusió de les vacants de l’Administració entre els graduats recents.