Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

23.7.2020

Reunió del Consell de Govern per aprovar el tancament de l'exercici pressupostari 2019 i la proposta d'avantprojecte de Pla d'Activitats i de Pressupost per a 2021, i per presentar els resultats de l'enquesta d'inserció laboral i l'actualització del web EUC

El Consell de Govern d'AQU Catalunya ha fet la segona reunió de l'any en la modalitat a distància, que ha comptat amb la participació de les dues noves persones que representen el Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, (CEUCAT) Álvaro Mellado, de la Universitat Politècnica de Catalunya i Dana Sánchez, de la Universitat de Barcelona.

En la reunió, el Consell de Govern ha aprovat:

  • el tancament econòmic de l'exercici pressupostària de 2019, que ha superat favorablement l'auditoria de comptes;
  • la proposta d'avantprojecte de pla d'activitats i de pressupost per a 2021, condicionats a les instruccions de confecció del pressupost que es rebin per part del Govern de la Generalitat de Catalunya;
  • la Planificació de visites externes a centres que imparteixen titulacions universitàries oficials per a 2021;
  • el compromís a impulsar l'acreditació institucional en els processos d'avaluació;
  • la designació de membres per formar part de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes i la Comissió d'Avaluació de la Recerca.

També s'han presentat els resultats preliminars de l'estudi d'inserció laboral a les persones titulades universitàries de graus, màsters i doctorats de les universitats catalanes 2020 i l'actualització del nou web EUC, que integrarà les webs actuals (Winddat, EUC estudis, EUC dades i EUC informes), i que es presentarà públicament abans de final d'any.

El Consell de Govern també ha ratificat els convenis subscrits i signats per AQU Catalunya entre el març i juny de 2020, les despeses plurianuals contractades i una proposta de traspàs de crèdit de transferències corrents a capital.