Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

4.5.2020

Fernando López Ramón i José Pla Barber, nous membres de la Comissió d'Apel·lacions

El Consell de Govern d'AQU Catalunya ha nomenat el Dr. Fernando López Ramón, catedràtic de Dret Administratiu a la Universidad de Zaragoza —en substitució del Dr. Tomàs Font Llovet, catedràtic de Dret Administratiu a la Universitat de Barcelona—, i el Dr. José Pla Barber, catedràtic d'Organització d'Empreses a la Universitat de València, com a nous membres de la Comissió d'Apel·lacions per un mandat de quatre anys renovables.

En la mateixa reunió, el Consell de Govern ha ratificat la Dra. Maria Pau Ginebra Molins com a presidenta de la comissió.

AQU Catalunya amplia la composició de la Comissió d'Apel·lacions per tal d'atendre una de les recomanacions de l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) recollida a l'Informe d'avaluació externa de 2017 de compliment dels Estàndards i directrius d'assegurament extern de la qualitat a Europa, en la qual s'indicava:

"(...) that the agency reconsiders the composition of the Appeals Committee in order to fully exclude the risk of any perception of a lack of independence, notably by extending its composition by the inclusion of some non-Catalan members".

Vegeu composició de la Comissió d'Apel·lacions.