37

Juliol 2008

  • Enviar
  • Subscriu-te
26.06.2008

Conveni entre AQU Catalunya i la Universidad de Extremadura per a l'avaluació de l'activitat investigadora del seu professorat contractat

AQU Catalunya avaluarà l'activitat investigadora del personal docent i investigador contractat amb caràcter indefinit de la Universidad de Extremadura per a l'assignació de retribucions addicionals per mèrits de recerca.

D'acord amb el conveni signat entre l'Agència i la Universidad de Extremadura, el període de presentació de sol·licituds s’obrirà el dia 30 de juny i es tancarà el dia 18 de juliol. Els òrgans i els criteris d'avaluació seran els mateixos que AQU Catalunya aplica en l'avaluació del PDI de les universitats catalanes.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008