39

Novembre 2008

  • Enviar
  • Subscriu-te
08.10.2008

Convocatòries per a l'emissió d'acreditacions de recerca i recerca avançada

S'han publicat al DOGC les resolucions que recullen els acords de la Comissió d'Avaluació de la Recerca per a l'establiment de les noves convocatòries per a l'emissió d'acreditacions de recerca i recerca avançada.

La propera convocatòria s'obrirà del 15 al 31 d'octubre de 2008, ambdós inclosos. Els interessats poden consultar al web d'AQU Catalunya el procediment i la documentació que cal presentar.

A partir d'aquesta convocatòria és obligatori presentar, juntament amb la sol·licitud, una fotocòpia del títol de doctor.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008