39

Novembre 2008

  • Enviar
  • Subscriu-te
10.09.2008

Avaluació del professorat col·laborador

AQU Catalunya reprendrà l'activitat d'emissió d'informes de professorat col·laborador, després de la publicació al BOE del Reial Decret 989/2008, de 13 de juny, pel qual es regula la contractació excepcional d'aquesta figura.

El Reial Decret estableix que les universitats, amb caràcter excepcional i de forma motivada, podran contractar professorat col·laborador en titulacions específiques que puguin ser ateses per diplomats, enginyers tècnics i arquitectes tècnics. Per aquest motiu, durant els pròxims mesos la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d'AQU Catalunya treballarà en la revisió dels criteris d'avaluació.

La convocatòria per a l'emissió d'informes previs a la contractació de professorat col·laborador s'obrirà al gener de 2009.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008