40

Gener 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te
01.12.2008

Tercer Fňrum Europeu d'Assegurament de la Qualitat

Celebrat a Budapest del 20 al 22 de novembre i organitzat per l'ENQA, l'EUA, l'EURASHE i l'ESU, el fòrum ha explorat les tendències actuals internacionals pel que fa a la garantia de la qualitat en l'educació superior. Concretament, s'ha estudiat la resposta de les institucions d'educació superior i agències d'assegurament de la qualitat davant noves formes de rendiment de comptes, s'ha analitzat si aquestes noves formes tenen l'impacte desitjat en els nivells de qualitat i s'han examinat els resultats no esperats.

AQU Catalunya hi ha presentat les experiències següents:

PDF How to Assess an E-Learning Institution: Methodology Design and Implementation (programa VIRTUAL; descripció metodològica dels dos nivells d'avaluació – institucional i programa - implementats en la Universitat Oberta de Catalunya)

PDF The AUDIT programme: an Initiative to Promote Internal Quality Assurance Systems in Higher Education Institutions (programa d'orientació i disseny dels sistemes de garantia interna de la qualitat de les institucions d'educació superior)

PDF A Proposal for a Performance Indicator Model for the Spanish Higher Education System (estudi sobre les variables que determinen el rendiment acadèmic dels estudiants universitaris al sistema universitari espanyol)

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008