44

Setembre 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te
08.07.2009

Resultats de la convocatòria de 2009 d'avaluació de l'activitat investigadora del PDI contractat

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador contractat de les universitats públiques catalanes en el marc de les retribucions addicionals per mèrits de recerca. L'avaluació s'ha fet per a períodes finalitzats, com a màxim, el 31 de desembre de 2008. S'han rebut 457 sol·licituds, de les quals s'ha resolt favorablement el 74%:

Àmbit de coneixement TS TSR FT F D %F
Humanitats 72 4 2 36 30 55
Ciències Socials 74 7 1 39 27 59
Ciències 69 1 0 63 5 93
Ciències de la Vida 62 1 0 55 6 90
Ciències Mèdiques 49 5 0 42 2 95
Enginyeria i Arquitectura 121 8 0 74 39 65
Sense assignar 10 8 2 - - -
TOTAL 457 34 5 309 109 74

TS: total sol·licituds; TSR: tancades sense resolució; FT: fora de termini F: favorables; D: desfavorables; %F: percentatge de favorables

S'ha publicat al DOGC l'edicte de notificació dels acords de les comissions de la CAR, mitjançant el qual s'informa a les persones que s'han presentat a aquesta convocatòria que les sol·licituds han estat resoltes. Les persones que no han rebut la notificació individual poden posar-se en contacte amb AQU Catalunya per conèixer l'estat de la seva sol·licitud.

Document PDF Edicte de 3 de juliol de 2009

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008