50

Setembre 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te
26.08.2010

Resultats de la segona convocatňria del programa AUDIT

AQU Catalunya ha finalitzat l'avaluació dels sistemes de garantia interna de la qualitat de la formació universitària (SGIQ) dels centres que s'han presentat a la segunda convocatòria del programa AUDIT que, a banda de l'avaluació ordinària, contemplava la possibilitat que els centres participants sol·licitessin l'ampliació dels resultats positius d'avaluacions prèvies.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008