51

Novembre 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te
19.10.2010

Jornada sobre el Marc VSMA a la UOC

El director d'AQU Catalunya, Josep Anton Ferré, presentarà el Marc de verificació, seguiment, modificació i acreditació de títols oficials el 22 d'octubre a la sala Josep Laporte de l'edifici de Tibi 1 de la Universitat Oberta de Catalunya. La sessió té per objectiu difondre el marc i debatre'l amb les persones que participaran en el seu desplegament.

El marc garanteix l'avaluació continuada dels programes, promou la cultura de la qualitat i del rendiment de comptes i dóna suport als responsables universitaris en la construcció d'una visió estratègica dels ensenyaments.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008