51

Novembre 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

  • L'ENQA celebra el seu 10è aniversari
    Sens dubte, les reunions que van mantenir els ministres d'Educació dels països signataris de la Declaració de Bolonya el març d'enguany a Budapest i Viena, en el transcurs de les quals es va inaugurar oficialment l'Espai europeu d'educació superior (EEES), han estat una fita memorable en la història de l'ensenyament superior de tot Europa. Tanmateix, des de la perspectiva de les agències d'assegurament de la qualitat, la posada en marxa de l'EEES no ha estat l'únic esdeveniment destacat de l'any 2010, atès que també s'ha celebrat el 10è aniversari de l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).
    Achim Hopbach - President de l'ENQA
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008