52

Gener 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te
30.12.2010

Avaluació del tram de recerca i transferčncia de tecnologia

El personal docent i investigador funcionari i contractat que sol·liciti l'avaluació dels mèrits de recerca dels trams finalitzats com a màxim el 31 de desembre de 2010 podrà demanar l'avaluació del tram de recerca i transferència de tecnologia.

Els esforços dels investigadors universitaris lligats als resultats d'innovació i transferència es valoraran per tal de donar més reconeixement a la transferència de coneixement, una de les tres missions universitàries, juntament amb la recerca i la docència.

Per demanar l'avaluació del tram de recerca i transferència és necessari que la persona sol·licitant hagi obtingut amb caràcter previ a la convocatòria, l'avaluació positiva d'almenys un tram de la seva activitat de recerca. Qui estigui interessat en demanar aquesta avaluació ho haurà d'indicar en el full de sol·licitud.

PDF PDF Criteris per a l'avaluació de l'activitat investigadora

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008