52

Gener 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

  • Entendre els nostres estudiants i aprendre de la seva experičncia. Atenció a la generació Y!
    Al Regne Unit estan a punt de produir-se grans canvis en l'educació superior com a conseqüčncia de les modificacions de finançament que ha introduďt el Govern amb la finalitat de disminuir el cost de les ajudes governamentals i d'incrementar les tarifes dels estudiants. Les universitats i les agčncies com la QAA s'han abocat a una reflexió molt seriosa sobre la manera com aquests canvis afectaran la nostra relació amb els estudiants.
    Derfel Owen - Cap de Desenvolupament (Estudiants i Millora), QAA
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008