52

Gener 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

Entendre els nostres estudiants i aprendre de la seva experičncia. Atenció a la generació Y!

Derfel Owen - Cap de Desenvolupament (Estudiants i Millora), QAA

Al Regne Unit estan a punt de produir-se grans canvis en l'educació superior com a conseqüència de les modificacions de finançament que ha introduït el Govern amb la finalitat de disminuir el cost de les ajudes governamentals i d'incrementar les tarifes dels estudiants. Les universitats i les agències com la QAA s'han abocat a una reflexió molt seriosa sobre la manera com aquests canvis afectaran la nostra relació amb els estudiants.

Al meu entendre, però, hi ha una altra qüestió, encara emergent, que també tindrà fortes repercussions en l'educació superior i que, a més, pot oferir grans oportunitats: l'arribada de la generació Y.

La generació Y està formada per aquelles persones nascudes al llarg dels anys noranta i principis del segle XXI. Des del meu punt de vista, les seves actituds i la seva visió del món han estat forjades, bàsicament, per dos elements:

  1. Un període de creixement econòmic sostingut i ininterromput al llarg de quinze anys. Des del setembre de 1992 i fins al 2007, l'economia mundial i la del Regne Unit van créixer de manera estable, any rere any. Aconseguir diners i un lloc de treball semblava més fàcil que en dècades anteriors i les polítiques governamentals van poder donar suport a l'expansió continua de l'ensenyament superior i facilitar-hi l'accés.
  2. La revolució d'Internet. La tecnologia ha evolucionat ràpidament i l'arribada d'Internet a les aules i a les llars, com també la seva aplicació a ordinadors portàtils i de butxaca i als telèfons mòbils, han revolucionat la forma d'accedir i compartir la informació.

Poden semblar simples fets consumats, si tenim en compte les repercussions que aquests dos aspectes han tingut en la nostra vida quotidiana, però a més a més han determinat l'actitud davant la vida dels joves que van créixer durant aquest període, com també la manera en què veuen el món que els envolta.

Gràcies a l'entorn econòmic que han viscut, no tenen tanta por als canvis i confien més en les perspectives de futur i en el ventall de possibilitats i oportunitats que tenen a l'abast. A més a més, també esperen poder gaudir d'un accés còmode i il·limitat als béns materials. La revolució d'Internet, al seu torn, els ha permès informar-se i els ha conferit unes capacitats del tot inimaginables fa quinze anys.

Per a aquesta generació, la facilitat amb què es pot accedir a la informació, comprovar-la i qüestionar-la a través de Google o Viquipèdia; les preguntes i els temes que es poden plantejar instantàniament a Twitter o Facebook i que reben resposta de centenars o milers d'interlocutors; o la facilitat i la rapidesa amb què Internet i les organitzacions poden aprendre dels seus usuaris i donar-los resposta, no són un fenomen, sinó una realitat ineludible, no més sorprenent del que va significar per a generacions anteriors el fet d'encendre un televisor o posar una rentadora.

No són reptes que calgui afegir a la revolució del consum post-Browne, sinó els trets definidors que aquesta revolució perpetuarà. L'educació superior del Regne Unit no ha assolit l'èxit i el reconeixement internacional adormint-se sobre els llorers. Confio que les institucions d'educació superior respondran a aquests canvis i s'hi adaptaran, sobretot pel que fa als aspectes següents, que són els que, al meu entendre, necessiten una major adaptació:

  • Ja no és possible controlar els missatges i la informació. Per a la generació Y, tothom és expert i tothom té dret a compartir la seva opinió i ho pot fer amb facilitat. La millor manera de gestionar el flux d'informació que prové dels estudiants és garantir que tinguin una bona experiència acadèmica.
  • El procés de presa de decisions no s'ha de prolongar en el temps. Les anteriors generacions han creat i establert estructures exhaustives i deliberatives de presa de decisions. Els estudiants de la generació Y no tindran la paciència dels seus predecessors, trobaran la manera de fer sentir la seva veu i esperaran que els canvis s'esdevinguin amb rapidesa.
  • Els estudiants també són experts. Els estudiants són els únics que saben què vol dir ser estudiant; les universitats han d'aprofitar aquesta experiència, energia i passió. La tecnologia continuarà evolucionant a un ritme sorprenent, i les actituds i les tendències dels estudiants seguiran canviant; cal aprofitar l'experiència de la generació Y per modelar i implantar el canvi.
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008