54

Maig 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

L'enquesta d'inserció laboral. A l'altra banda del telèfon

Marta Cañizares Bullón - Llicenciada en Història de l'Art, UB

Fa uns tres anys que vaig acabar els meus estudis d'Història de l'Art a la Universitat de Barcelona. Podria dir que sóc de moltes promocions diferents, ja que la meva carrera es va allargar força en el temps. Entre l'Erasmus i compaginar estudis i feina a temps complet, costa situar-me en una promoció específica perquè va ser difícil finalitzar els meus estudis en el període establert. He de dir que, per a mi, inserir-me laboralment, estrictament parlant, no ha estat un problema, ja que treballo des de fa més de deu anys. Ara bé, si hem d'especificar inserció laboral relacionada amb els meus estudis universitaris, aquí sí que comencem a tenir certs problemes.

Fa uns dies, van contactar amb mi per fer una enquesta d'inserció laboral com a llicenciada novella. Se'm demanava que donés el meu parer sobre aquest món que s'obre un cop acabes els teus estudis universitaris i ben bé no saps què has de fer.

He de dir que potser hagués preferit ser enquestada per un altre mitjà que no fos el telèfon. De vegades, les qüestions que se't plantegen quan llegeixes les preguntes no se't plantegen en el temps que dura una enquesta telefònica. En una enquesta escrita pots acotar més la teva resposta; si no has entès alguna pregunta, pots rellegir-la, i fins i tot fer els aclariments oportuns a cadascuna.

Trobo molt adient que es faci una enquesta a aquells que han acabat els seus estudis i s'inicien en el món laboral (tot i que hi ha qui ja ha compaginat estudis i feina), sobretot per posar damunt la taula, amb dades reals, què és el que passa després de la universitat. Hi ha, però, punts positius i punts negatius que es poden derivar de les conclusions obtingudes a partir dels resultats d'aquest estudi.

Està bé que es vulgui fer una radiografia de la situació actual, sobre quin nombre d'estudiants segueix estudis superiors, màsters, doctorats, etc., i també quin valor afegit al teu currículum et donen els estudis universitaris, si ajuden o no a trobar una feina d'acord amb el que has estudiat, quants llicenciats han pogut accedir al món laboral només acabar la carrera, etc. Però crec que també sortiran a la llum moltes de les deficiències del sistema laboral actual, com per exemple que, actualment en aquest país, a un llicenciat no se'l valora prou en relació amb els seus estudis, com sí que es valora en altres països.

Com deia, també hi ha punts negatius —potser seria millor l'etiqueta de menys positius—, com ara que els estudis més relacionats amb les humanitats, per exemple el meu cas, tenen una sortida laboral més reduïda que les enginyeries o les llicenciatures més “de ciències”. El fet de crear una espècie de catàleg de “quins són els graus actuals que tenen més sortida laboral” en un moment com el present podria fer perillar estudis amb menys sortida laboral (que no vol dir, ni de bon tros, menys importants) i saturar-ne d'altres. Per tant, serà important saber com gestionar, no pas manipular, la informació extreta d'aquesta enquesta, i també com fer-ne una difusió raonada, perquè al cap i a la fi els nous estudiants mereixen saber el que els espera i ser lliures per poder escollir què, quan, com i per què. Però també conscienciar universitats, professorat, empresariat, classe política, etc. de quins són els fruits del sistema universitari català que tenim i quins són els fruits que en volem obtenir realment.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008