60

Maig 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te
14.03.2012

AQU Catalunya, a les 14es Jornades d'orientació acadčmica i professional del Prat de Llobregat

Organitzades per les regidories d'Educació i Joventut i els instituts de la ciutat, aquestes jornades tenen per objectiu informar, orientar i assessorar a estudiants i famílies interessades en estudis superiors i les seves respectives sortides laborals i professionals.

Les xerrades han tingut lloc els dies 2, 6 i 29 de febrer i 13 de març, i han anat a càrrec de professorat de diferents facultats i de cicles formatius de grau superior de la ciutat i d'altres professionals. AQU Catalunya hi ha presentat els resultats de la quarta enquesta d'inserció laboral de la població graduada de les universitats catalanes.

14es Jornades d'orientació acadčmica i professional

Lorena Bernàldez, tècnica d'AQU Catalunya, va parlar de les sortides
professionals i els estudis universitaris.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008