60

Maig 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te
10.04.2012

Resultats de la segona convocatòria de 2011 d'acreditacions de recerca i de recerca avançada

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'emissió d'acreditacions de recerca i recerca avançada corresponents a la segona convocatòria de 2011, oberta del 17 al 31 d'octubre. El percentatge de sol·licituds resoltes favorablement és del 68% en el cas de les acreditacions de recerca i del 61% en el cas de les acreditacions de recerca avançada. Les taules següents recullen els resultats per figura i àmbit de coneixement:

ACREDITACIÓ DE RECERCA (professorat agregat)

Àmbit de coneixement TS TSR F D RP %F
Humanitats  11 7 3 1 64
Ciències Socials  50 0 35 13 2 70
Ciències  22 1 15 5 1 71
Ciències de la Vida  19 15 4 0 79
Ciències Mèdiques  18 0 10 8 0 56
Enginyeria i Arquitectura  31 19 11 0 63
TOTAL 151 2 101 44 4 68

ACREDITACIÓ DE RECERCA AVANÇADA (catedràtic)

Àmbit de coneixement TS TSR F D RP %F
Humanitats 1 0 1 0 0
Ciències Socials 9 0 5 2 2 56
Ciències 9 0 6 3 0 67
Ciències de la Vida 1 0 0 1 0 0
Ciències Mèdiques 7 0 5 2 0 71
Enginyeria i Arquitectura 6 0 4 2 0 67
TOTAL 33 0 20 11 2 61

TS: total sol·licituds; TSR: sol·licituds tancades sense resolució; F: favorables; D: desfavorables;
RP: recursos pendents; %F: % favorables sobre el total (sense comptar les TSR).


PDF EDICTE de 26 de març de 2012, de notificació dels acords de les comissions per a l'acreditació de recerca de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

PDF EDICTE de 26 de març de 2012, de notificació dels acords de les comissions per a l'acreditació de recerca avançada de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008