66

Maig 2013

  • Enviar
  • Subscriu-te
06.03.2013

Resultats de l'estudi AHELO

L'estudi Assessment of Higher Education Learning Outcomes Aquest (AHELO), que compta amb el vistiplau dels ministres d'Educació dels països membres de l'OCDE, té com a objectiu analitzar la viabilitat de l'avaluació externa dels resultats d'aprenentatge, és a dir, les competències generals i específiques, que han d'adquirir els estudiants universitaris. L'estudi se centra en les disciplines d'Economia i Enginyeria.

Així, el propòsit de l'AHELO és comprovar si és viable avaluar el que els estudiants d'educació superior saben i poden fer després de graduar-se, demostrar el que ha funcionat i el que no, i proporcionar lliçons i estimular la reflexió sobre com els resultats l'aprenentatge es poden mesurar de manera més eficaç en el futur.

Els resultats de l'estudi AHELO es presenten en les formes següents:

AHELO Volume I  AHELO Volume I

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008