66

Maig 2013

 • Enviar
 • Subscriu-te

ARTICLES

 • Llançament de l'enquesta de màsters
  El primer trimestre de 2014 es durà a terme la cinquena edició dels estudis d'inserció laboral de les universitats catalanes. Aleshores, per primer cop, s'enquestaran els màsters.
  Els estudis d'inserció laboral són fruit de l'interès de les universitats catalanes per conèixer la inserció laboral dels seus graduats i graduades. Les enquestes permeten oferir informació a la societat sobre el grau i la qualitat de la inserció laboral de les persones graduades, però van ser concebudes, fonamentalment, com un instrument que permet recollir informació útil per a l'ajust de l'oferta formativa a les necessitats del mercat de treball.
  Anna Prades Nebot (gestora de projectes) - Lorena Bernàldez Arjona (tècnica de gestió)
 • Proposta d'AQU Catalunya per a la revisió dels estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'EEES
  A la conferència de ministres que va tenir lloc l'abril de 2002 a Bucarest, els ministres europeus d'Educació Superior van acordar revisar els estàndards i directrius europeus per a l'assegurament de la qualitat (ESG, per les seves sigles en anglès) i van instar BUSINESSEUROPE, Education International, l'Associació Europea de Garantia de la Qualitat en l'Educació Superior (ENQA), l'Associació Europea d'Estudiants (ESU), l'Associació Europea d'Universitats (EUA), l'Associació Europea d'Institucions d'Educació Superior (EURASHE) i el Registre Europeu per a l'Assegurament de la Qualitat (EQAR) a preparar-ne una proposta inicial.
  Redacció - AQU Catalunya
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008