66

Maig 2013

  • Enviar
  • Subscriu-te
12.04.2013

AQU Catalunya, a la conferència anual del Forum on Education Abroad

Forum on Education Abroad

AQU Catalunya ha participat en la Novena Conferència Anual del Forum on Education Abroad Moving Beyond It Was Great: Student Learning and Development in Education Abroad, que va tenir lloc a Chicago del 3 al 5 d'abril de 2013.

A la conferència es van analitzar els diferents i nombrosos aspectes que intervenen en l'aprenentatge i desenvolupament dels estudiants en els programes d'educació a l'estranger.

L'enfocament en la sessió en què AQU va intervenir se centrava en l'assegurament de la qualitat i els requeriments per a l'acreditació. Com el Quality Improvement Program (QUIP) en el cas dels EUA i Irlanda, i la Guide to the external quality assurance of the study abroad programme, elaborada i aplicada per AQU Catalunya en l'avaluació del programa Study Abroad de la Universitat Autònoma de Barcelona

PDF PDF Active involvement of stakeholders in QA for Study Abroad programmes

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008