66

Maig 2013

  • Enviar
  • Subscriu-te
02.04.2013

Seminari sobre l'assegurament de la qualitat de l'educació superior a Minsk

El 26 de març va tenir lloc a Minsk el seminari "La garantia de la qualitat de l'educació superior en els països de la UE, Geòrgia i Kazakhstan", organitzat per l'Oficina per a una Bielorússia democràtica en el marc del programa "La Unió Europea i Bielorússia: Intercanvi de coneixements", que té per objectiu la millora dels canals de comunicació i intercanvi d'experiències i bones pràctiques entre els experts de Bielorússia i la Unió Europea.

Josep Grifoll, cap de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya i membre del Board de l'ENQA hi va presentar la ponència "ENQA a key player in the European Higher Education Area".

El seminari va reunir més de 50 participants, representants del Ministeri bielorús d'Educació, l'Institut Nacional per a l'Educació Superior, l'Escola Nacional d'Educació Superior, universitats bielorusses, estudiants i organitzacions no governamentals de l'àmbit de l'educació superior.

Seminar

FOTO: Office for a Democratic Belarus

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008