73

Juliol 2014

06.05.2014

Seminari d'ENQA sobre el compliment dels ESG per part de les agències

AQU Catalunya forma part de l'ENQA Working Group VI on Knowledge on Part III of the ESG (KP3), un grup de treball permanent que vetlla per planificar i analitzar la manera com les agències de qualitat compleixen amb la III part de l'ESG i per assessorar-les sobre com realitzar les millores necessàries.

Aquest grup organitza el seminari European QA agencies' ways to comply with the ESG in an international perspective, adhering to the European dimension: Shaping the future together, el qual tindrà lloc a Brussel·les entre el 2 i 3 de juny de 2014 i comptarà amb la presència de representants d'AQU Catalunya que actuaran com a ponents en diverses de les sessions que es portaran a terme.
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008