80

Gener 2016

29.10.2015

Ocupabilitat i competčncies dels nous docents. L'opinió dels centres educatius

151029_jornada

AQU Catalunya ha publicat l'informe Ocupabilitat i competències dels nous docents. L'opinió dels centres educatius d'educació infantil, primària i secundària, elaborat en el marc del projecte Ocupadors.

L'informe, presentat dilluns 26 d'octubre durant la jornada "Com millorar la formació dels docents?", pretén aportar informació sobre la valoració de les competències dels nous docents contractats als centres d'educació infantil, primària i secundària de Catalunya, tant de l'àmbit públic com de l'àmbit concertat i privat, amb l'objectiu de millorar l'encaix de les demandes formatives dels centres educatius amb l'oferta de les universitats.
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008