Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Com millorar la formació dels docents?

COM MILLORAR LA FORMACIÓ DELS DOCENTS?
L'opinió dels ocupadors sobre els graduats universitaris catalans en l'àmbit de l'ensenyament

Lloc i data

Com millorar la formació dels docents?Auditori del Campus de Comunicació de Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra, C. Roc Boronat, 138, 08018 Barcelona, 26 d'octubre de 2015

Inscripció

AFORAMENT COMPLET

Objectiu

Obra Social La CaixaEl projecte Ocupadors d'AQU Catalunya (amb la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa") preten donar informació a les universitats sobre quina és la percepció dels ocupadors sobre les competències i la formació universitària dels recent titulats universitaris. La finalitat és que les universitats puguin desenvolupar polítiques de millora en el sistema universitari pel que fa a l'oferta acadèmica i a la millora dels programes formatius, i així enfortir les sinèrgies entre la universitat i el mercat de treball.

El govern de la Generalitat de Catalunya s'ha implicat fortament i de forma transversal per impulsar aquest projecte (Departament d'Economia i Coneixement, Departament d'Ensenyament, Departament de Funció Pública i Departament de Salut).

Concretament, dins el projecte s'han elaborat quatre enquestes: una genèrica a les empreses privades; una segona per al professorat de primària i secundària de tots els centres públics, concertats i privats catalans (els resultat de la qual es presenten en aquesta jornada); una tercera als cossos de l'administració pública; i una darrera per al sector Salut.

Els objectius de la jornada són:

  • Compartir els resultats de l'enquesta d'Ensenyament als responsables dels centres de primària i secundària (281 enquestes, 10% de resposta respecte la població fixada)
  • Compartir els resultats dels grups focals amb els centres de de primària i secundària.
  • Reflexionar i concretar actuacions sobre com millorar la formació del professorat

Documentació

PDF Programa

PDF Presentació de Martí Casadesús sobre la ponència L'opinió dels responsables dels centres de primària i secundària sobre la formació dels docents

PDF Ocupabilitat i competències dels nous docents. L'opinió dels centres educatius d'educació infantil, primària i secundària

PDF L'estudi ocupadors: anàlisi qualitativa. L'opinió dels Directors de Centre sobres la formació dels Mestres d'Infantil i Primària

PDF L'estudi ocupadors: anàlisi qualitativa. L'opinió dels directors de centre sobre la formació de professors d'Educació Secundària

PDF Informe transversal d'avaluació. Màster universitari en formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes
 

Programa

08.30 Recepció i registre

09.00 Benvinguda i presentació

Joan Mateo Andrés, secretari de Polítiques Educatives del departament d'Ensenyament — Josep Joan Moreso Mateos, president d'AQU Catalunya — Jordi Portabella Calvete, director de l'Àrea de Ciència i Medi Ambient de l'Obra Social "la Caixa"

09.15 Repensar la formació docent al servei de l'educació futura

Modera: Josep Joan Moreso Mateos, president d'AQU Catalunya
Ponent: Joan Manuel del Pozo, professor de Filosofia a la Universitat de Girona

10.00 L'opinió dels responsables dels centres de primària i secundària sobre la formació dels docents

Modera: Josep Joan Moreso Mateos, president d'AQU Catalunya
Ponent: Martí Casadesús Fa, director d'AQU Catalunya

10.45 Pausa-Cafè

11.15 Taula rodona: Com caldria millorar la formació dels docents?

Modera: Miquel Martínez Martín, coordinador del Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres (MIF)
Ponents: Joan Gumbert Ribot, subdirector general d'Innovació, Formació i Orientació de la direcció general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat — Pilar Ugidos, directora de l'Escola Miquel Bleach de Barcelona — Aleix Gabarró Sust, director de l'Institut Públic Montserrat de Barcelona — Oriol Blancher, director de l'Escola IPSI — Carles Fontanella Oliveras, mestre d'educació primària recent graduat de la Universitat de Girona — Enric Magrí Sánchez, recent graduat del màster de secundària

12.45 Taula de cloenda

Lluís Jofre Roca, director general d'Universitats — Joan Mateo Andrés, secretari de Polítiques Educatives — Josep Joan Moreso, president d'AQU Catalunya — Miquel Martínez Martín, coordinador del Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres (MIF) — Eduard Vallory Subirà, responsable del programa de formació permanent per al desenvolupament professional dels mestres

Participants

Departament d'Ensenyament; Secretaria d'Universitats i Recerca; responsables i acadèmics de les Facultats d'Educació de les universitats catalanes; directors, responsables i acadèmics dels centres de primària i secundària; membres i avaluadors d'AQU Catalunya.

 

Durant la jornada es faran fotografies i s'enregistraran les ponències (àudio i vídeo). Aquestes imatges podran ser utilitzades en el lloc web i publicacions d'AQU Catalunya i segurament podran identificar les persones. Si vostè s'oposa a aparèixer en qualsevol imatge publicada en aquests suports, si us plau, cal que es posi en contacte amb nosaltres (comunicacio@aqu.cat) i procedirem a eliminar la imatge al més aviat possible per tal de respectar la seva petició.

26.6.2017