85

Abril 2017

26.01.2017

Jornada sobre com millorar la formació dels infermers i les infermeres

El proper 15 de febrer AQU Catalunya organitza la jornada "Com millorar la formació dels infermers i les infermeres?" que tindrà lloc a la sala d'actes de l'edifici del rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona a partir de les 9.15 h.

La jornada pretén ser un espai de reflexió i diàleg entre els diferents agents que tenen responsabilitat en la formació dels infermers i les infermeres i ha de servir com a punt de partida per a la proposta de millores en la seva formació. 

A la sessió es presentaran i tractaran els temes següents:

  • La situació actual de la titulació d'infermeria en base a dades obtingudes en el procés d'acreditació d'AQU Catalunya i els resultats de l'enquesta als ocupadors.
  • Els nous criteris d'avaluació del professorat d'infermeria, aprovats per AQU Catalunya.
  • El plantejament de la necessitat d'implementar una prova d'avaluació de competències al final del grau: experiències històriques i perspectives de futur.
  • Taula rodona que des de diferents perspectives reflexioni i aporti millores que es podrien plantejar d'introduir en la formació dels futurs infermers i infermeres.

Podeu fer la inscripció a la jornada a través d'aquest enllaç.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008