85

Abril 2017

09.03.2017

L'acreditació de les dimensions addicionals al seminari d'ACPUA

Seminari ACPUA

El director d'AQU Catalunya, Martí Casadesús, presenta avui a Saragossa l'experiència de l'Agència en l'acreditació de les dimensions addicionals com a complement al procés d'avaluació obligatòria de les titulacions oficials. La presentació té lloc en el seminari La evaluación de la internacionalización y de otras dimensiones excelentes de los títulos organitzat per l'Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA).

L'acreditació de les dimensions addicionals per part d'AQU és voluntària i pretén reconèixer el fet diferencial de les titulacions que les assoleixen. Concretament, les universitats catalanes poden sol·licitar l'avaluació de les dimensions addicionals de desenvolupament i inserció professionals, d'interacció entre recerca i docència, i d'internacionalització.

Durant el seminari intervindrà també Jordi Riera, vicerector de Política Acadèmica i adjunt al rector de la Universitat Ramon Llull, amb la ponència Dimensions addicionals a la URL on explicarà l'experiència de la seva universitat.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008