86

Juliol 2017

31.05.2017

Oberta la convocatòria extraordinària d’avaluació de l’activitat investigadora per al PDI amb règim laboral fix o temporal/d’interinatge

Del 19 de juny fins al 21 de juliol, ambdós inclosos, el personal docent i investigador (PDI) funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes pot presentar la sol·licitud d’avaluació de l’activitat investigadora per a trams de recerca que hagin finalitzat, com a màxim, el 31 de desembre de 2016. Aquesta convocatòria s’adreça tant al PDI amb règim laboral fix o temporal/d’interinatge.

La informació sobre la convocatòria està disponible a:

  • Resolució EMC/1172/2017, de 19 de maig, per la qual es dona publicitat a la convocatòria extraordinària de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2016

  • A l’apartat Presentació de sol·licituds del web d’AQU Catalunya.

 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008