88

Gener 2018

10.10.2017

L'Agència en el seminari de l'Associació d'Investigadors i Estudiants Brasilers a Catalunya

Josep Joan Moreso, president d'AQU Catalunya, participa avui en el XXII Seminari Acadèmic Internacional organitzat per l'Associació d'Investigadors i Estudiants Brasilers a Catalunya (APEC) que té lloc a la seu de Casa Amèrica Catalunya, a Barcelona.

En la seva ponència, Moreso presentarà la visió de l'Agència en relació amb els objectius de la jornada que pretén analitzar quines són les perspectives de Brasil en l'escenari acadèmic europeu a partir del debat sobre les tres dimensions següents: les universitats, les agències de foment de la recerca i el mercat laboral.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008