el

Butlletí

Publicació trimestral d'AQU Catalunya

88

Gener 2018

 • Youtube

EDITORIAL

Els reptes per al 2018

Sense perdre de vista el context polític, que està afectant AQU Catalunya de forma limitada, la nostra intenció és dur a terme tant com sigui possible el Pla d’activitats que el Consell de Govern de l’Agència va aprovar per al 2018.

La nostra prioritat és atendre les activitats d’avaluació, que són l’essència d’AQU Catalunya. En aquest àmbit, les novetats que s’introdueixen el 2018 són les següents:

 • Verificació: es modifica el calendari d’avaluació (abril-novembre) per tal de garantir que l’oferta definitiva de titulacions universitàries estigui disponible en el moment de presentar-la al Saló de l’Ensenyament.
 • Acreditació: es comencen a acreditar els programes de doctorat i els ensenyaments artístics superiors equivalents a grau. Es treballarà per confeccionar uns informes amb els indicadors disponibles requerits en els processos d’acreditació, que s’oferiran a les titulacions per facilitar-ne l’avaluació.
 • Avaluació del professorat: s’implanta la notificació automàtica de resolució dels expedients d’avaluació e-NOTUM, que ha de permetre una agilització del procés i una reducció dels terminis de comunicació de l’avaluació.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • Via Universitària II
  L’octubre passat va començar un nou projecte a l’Agència: el Via Universitària. Es tracta de la segona edició d’un estudi impulsat i liderat per la Xarxa Vives d’Universitats. AQU Catalunya hi participa en la direcció tècnica (disseny de l’enquesta, seguiment del treball de camp) i en la difusió dels resultats entre les universitats participants.
  Anna Prades Nebot - Gestora de projectes
 • Invitació a participar en l'enquesta d'inserció laboral 2020
  Per encàrrec de les universitats públiques catalanes —per mitjà dels seus consells socials— i de les universitats privades, el primer trimestre del 2020 AQU Catalunya durà a terme el treball de camp de la 7a edició de l’estudi d’inserció laboral dels seus titulats.
  Redacció - AQU Catalunya
 

OPINIÓ

 • El programa Via Universitària: informació per poder decidir polítiques d’accés i condicions d’aprenentatge dels estudis universitaris

  Francesc Xavier Grau i Vidal
  Vicepresident primer de la Xarxa Vives d’Universitats

  La dimensió social de l’educació superior europea és una qüestió que no pot passar desapercebuda en cap territori que hagi apostat, l’última dècada, per la creació de l’Espai europeu d’educació superior (EEES). Aquesta dimensió abraça, entre d’altres, el component socioeconòmic dels estudiants universitaris, les seues condicions de vida i d’aprenentatge, el retorn que obtenen dels estudis cursats o les possibilitats que tenen d’adherir-se amb èxit a programes de mobilitat internacional. Quan parlem de la dimensió social de l’educació superior parlem també, per tant, d’equitat, d’oportunitats, de classes socials, de suport familiar, de dedicació als estudis, d’ascensió social, de satisfacció amb la universitat i, en definitiva, d’un ampli ventall de variables, tant de caire quantitatiu com qualitatiu. I aquests factors només poden testimoniar la realitat universitària dels nostres territoris mitjançant la posada en marxa d’estudis sistemàtics, basats en dades i amb perspectiva comparada.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008