el

Butlletí

Publicació trimestral d'AQU Catalunya

98

Juliol 2020

 • Youtube

EDITORIAL

Bones vacances!

L'aparició inesperada de la pandèmia ha comportat un final de curs complex per l'adaptació que tothom ha hagut de fer a la nova realitat laboral i personal.

Els esforços que tot el sistema universitari català ha dut a terme per adaptar-se a les noves necessitats, sense renunciar als nivells de qualitat requerits, ha estat ingent. I, en el cas d'AQU Catalunya, els reptes que hem superat amb prou èxit han estat la replanificació de totes les activitats i la transformació de tots els processos d'avaluació de presencials a virtuals, a més d'un canvi físic de seu.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • L’experiència d’AQU Catalunya en els processos d’avaluació externa a distància
  AQU Catalunya ha treballat de manera ràpida per adaptar els seus procediments a les circumstàncies excepcionals derivades del brot de coronavirus SARS-CoV-2.

  Pel que fa a l'avaluació institucional i de programes, s'han dut a terme un seguit d'accions per garantir que hi hagués protocols efectius per mantenir la majoria d'activitats relacionades amb el Marc VSMA.

  Esther Huertas - Cap de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat
 • Alta satisfacció amb la qualitat de la formació rebuda, però marge de millora en els serveis de suport a l'estudiant
  L'enquesta de satisfacció a les persones graduades recentment, que porta a terme AQU Catalunya des de l'any 2015, és una valuosa font d'informació per als diferents actors que intervenen en el sistema universitari català. Aquesta eina recull l'opinió dels titulats i titulades de fa poc sobre la seva experiència i els demana que comentin, honestament, com ha estat estudiar la seva carrera i a la seva universitat, amb l'objectiu de proporcionar a les universitats un coneixement més ampli que contribueixi a millorar la qualitat de l'oferta del sistema.
  Lídia Daza - Gestora de projectes de l'Àrea d'Internacionalització i Generació del Coneixement
 

OPINIÓ

 • Visites virtuals als centres com a part dels procediments d’avaluació

  Peter Mall
  Assessor científic d'evalag (Evaluationsagentur Baden-Württemberg)

  La visita als centres en forma de trobada entre experts i membres de les institucions d'educació superior ?com a part del procés d'avaluació per part d'experts externs (peer review) ? encara és considerat l'element central dels procediments d'avaluació de titulacions, sistemes de gestió de la qualitat o projectes de recerca. La pandèmia del coronavirus ha plantejat un desafiament particular a aquest tipus de procediments: poden les «visites virtuals» als centres (per videoconferència) substituir o absorbir el valor afegit de les trobades presencials? Durant aquests darrers mesos, n'hem explorat els límits i les possibilitats i tot seguit en resumirem una part.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. d'Enric Granados, 33, 08007 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2020 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008