77

Abril 2015

19.01.2015

El Ministeri d'Educació i Joventut d'Andorra i AQU Catalunya signen un acord marc de col·laboració

El passat 24 de novembre el Departament d'Ensenyament Superior i Recerca del Ministeri d'Educació i Joventut i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya van signar un acord marc de col·laboració.

Aquest acord té com a objectiu contribuir al desplegament i manteniment d'activitats que assegurin la qualitat dels ensenyaments d'educació superior del Principat d'Andorra, d'acord amb les directrius i estàndards vigents en l'Espai Europeu d'Ensenyament i concretament amb els principis de l'ENQA.

Entre els objectius acordats destaquen la promoció d'intercanvi d'informació entre les dues institucions en matèria d'avaluació de l'ensenyament superior, la col·laboració en el desplegament operatiu dels processos d'assegurament de la qualitat que realitzi l'AQUA (Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra) tant pel que fa a programes com a professorat, i la incorporació del sistema universitari d'Andorra al procés d'anàlisi de la inserció laboral dels graduats universitaris d'AQU Catalunya.

Podeu consultar el conveni signat en el següent enllaç (apartat "Ensenyament"):

http://www.aqu.cat/aqu/marc_legal/convenis.html 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008