Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya, és el principal instrument per a la promoció i l'avaluació de la qualitat al sistema universitari català. AQU Catalunya té com a objectiu l'avaluació, l'acreditació i la certificació de la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior de Catalunya (ensenyaments, professorat, centres i serveis).

AQU Catalunya és membre fundador i de ple dret de l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), i ha estat una de les tres primeres agències a ser inclosa en l'European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR). És membre de la Red Espanyola de Agencias de Calidad Universitarias (REACU) i de la International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE), de la qual exerceix el Secretariat des de l'any 2013. Ha estat la primera agència de qualitat europea certificada amb la norma ISO.

AQU Catalunya té el seu origen en el consorci Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya que, constituïda el 29 d'octubre de 1996, va ser la primera agència de qualitat que es va crear a l'Estat espanyol. Amb l'aprovació de la Llei d'Universitats de Catalunya el 2003, el consorci es va transformar en l'actual Agència. 

L'any 2015, amb l'aprovació de Llei 15/2015, del 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya es regula i s'enforteix com a instrument principal per a la millora del sistema universitari català amb funcions actualitzades, una estructura més flexible i una millora del compliment dels estàndards europeus pel que fa a la independència. Així mateix, en reforça la vessant internacional i estableix un sistema de nomenament del director per mitjà d'un procés obert i competitiu de lliure concurrència, entre d'altres.

PDF PDF Funcions d'AQU Catalunya

 

 

Any Fet
1996 Creació del Consorci Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya (Decret 355/1996, de 29 d'octubre)
1998 Inscripció a la International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE)
2000 Membre fundador de l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)
2000 Certificació del sistema de gestió de la qualitat basat en la norma ISO 9001
2003 Transformació del consorci en una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya, per l'aprovació de la Llei d'universitats de Catalunya (Llei 1/2003, de 19 de febrer)
2006 Membre fundador de la Red Española de Agencias de Calidad Universitarias (REACU)
2007 Membre de ple dret de l'ENQA, després de superar l'avaluació externa internacional
2008 Inscripció a l'European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR)
2009 Membre de l'European Consortium for Accreditation (ECA)
2010 Aprovació del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions oficials
2012 Desenvolupament del WINDDAT, el web d'indicadors docents per al desenvolupament i l'anàlisi de les titulacions
2013 Assumpció del Secretariat de la INQAAHE
2014 Realització de la cinquena enquesta d'inserció laboral dels titulats del sistema universitari català (antics cicles, màsteres europeus i doctorats)
2015

Estudi Ocupadors que analitza la visió de les empreses i les institucions sobre l'ocupabilitat de la població graduada recentment

Aprovació de la Llei 15/2015, del 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

2016

EUC, portal d'Estudis Universitaris de Catalunya

Aprovació dels Estatuts d'AQU Catalunya (Decret 315/2016, de 8 de novembre)

2017

EUCDades, portal de dades del sistema universitari català 

 

17.5.2018