41

Març 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te
27.02.2009

AQU Catalunya participa en l'estudi AHELO impulsat per l'OCDE

AQU Catalunya pel seu know-how ha estat convidada per l'OCDE per a participar en l'estudi Assessment of Higher Education Learning Outcomes (AHELO). Aquest estudi, que té el vistiplau dels Ministres membres de l'OCDE, té com a objectiu analitzar la viabilitat de l'avaluació externa dels resultats d'aprenentatge dels graduats de les institucions d'educació superior en diferents dimensions: les competències generals i específiques que han d'adquirir els estudiants universitaris.

L'estudi planteja analitzar el nivell d'assoliment d'aquestes competències en graduats d'Economia i Enginyeria. AQU Catalunya treballa en el grup que ha de dissenyar els instruments i indicadors que permetran contextualitzar els resultats obtinguts.

AHELO pretén ser una mena d'estudi PISA per a l'educació superior.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008