56

Setembre 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te
06.07.2011

Modificació del termini de l'avaluació dels mèrits de recerca del PDI funcionari

La Secretaria General d'Universitats ha ampliat fins al 31 d'octubre de 2011 el termini de resolució, per part de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques, per a períodes finalitzats el 31 de desembre de 2010.

Des de l'any 2006 AQU Catalunya reconeix les avaluacions realitzades per la CNEAI sobre l'activitat investigadora del professorat universitari que ho sol·liciti dins el marc del procediment d'avaluació establert per l'Agència, sempre que s'acompleixin els requisits i les característiques d'aquest procediment.

Així, per ajustar la convocatòria d'AQU Catalunya al nou calendari de la CNEAI, la Comissió d'Avaluació de la Recerca ha acordat mantenir el termini inicialment previst durant el mes de juliol per a la presentació de sol·licituds de l'avaluació i obrir-ne un de nou. Els períodes són els següents:

  • Del 27 de juny al 22 de juliol de 2011
  • Del 19 de desembre de 2011 al 27 de gener de 2012

AQU Catalunya publicarà properament al DOGC una resolució amb aquesta modificació.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008