el

Butlletí

Publicació bimestral d'AQU Catalunya

56

Setembre 2011

 • Enviar
 • Subscriu-te

EDITORIAL

Reptes per al curs 2011-2012

Què passarà durant el proper curs 2011-2012? M'agrada aquesta pregunta perquè fa olor de llibreta nova. I d'agenda nova també? Esperem que no! Recuperades les competències de verificació al juliol del 2010, el curs acadèmic passat ha estat un curs de posar en marxa molts processos nous a AQU Catalunya. Bé, això només és mitja veritat. No eren nous del tot: l'Agència ja havia verificat títols de màster del decret del 2005. Tampoc no era nou el procés per a les universitats catalanes. Del 2007 ençà no han parat, en un procés que ha portat a la renovació total de la seva oferta de títols de grau i de màster.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • La segona avaluació externa internacional d'AQU Catalunya (2011-2012)
  Fa tot just cinc anys (2006-2007), AQU Catalunya iniciava la primera avaluació externa internacional, amb l'objectiu d'analitzar el compliment dels Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior (ESG). AQU Catalunya va superar aquesta avaluació i, consegüentment, va mantenir la consideració de membre de ple dret de l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), de la qual era membre fundador.
  Josep Grifoll Saurí i Maria Giné Soca - Director tècnic de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat i Cap de la Unitat de Planificació i Comunicació
 • Balanç dels processos de verificació i modificació de titulacions oficials
  El Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, que modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, retorna a l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) la competència per a la verificació de les titulacions universitàries oficials de les universitats catalanes. Des d'aleshores AQU Catalunya ha treballat per elaborar una guia pròpia per a la verificació de les titulacions.
  Josep Manel Torres Solà - Coordinador de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat
 

OPINIÓ

 • Programa World of Work (WoW ®) de la Liverpool John Moores University (LJMU) - Un enfocament estratègic d'importància global

  Terry Dray
  Director de Promoció de Graduats i Implicació d'Ocupadors, LJMU

  El programa World of Work (WoW ®) és la resposta de la LJMU a un conjunt de prestigiosos informes, que defensen la necessitat de les universitats de prendre's més seriosament l'ocupabilitat dels estudiants per al benefici de les economies locals, regionals i nacionals, i també a unes converses en profunditat amb els empresaris amb què treballem. Així mateix, som conscients de la necessitat d'oferir resultats positius als nostres estudiants, que estan invertint fortament en la seva educació. A més, volem dotar la LJMU d'un element diferenciador, i creiem que el nostre enfocament és molt atractiu per als estudiants potencials.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008